Reserves Hotel Bell·Aire

Si-us-plau ompli les dades. Abans de fer la reserva vostè podrà veure que se li demana una petita paga i senyal que es descompte sempre de la factura. El que és important és que en cas de no poder venir, si-us-plau ens avisi el més ràpid possible, per tal de retornar-li rapidament la paga i senyal. El que és important és que ens avisi. Gràcies.

Cercar habitacions

Trii les dates
Data entradaData sortida  

Les seves dades personals

Nom Cognom
Adreça
Codi postal   Població
País   Email
Telèfon
Observacions
Les dades que ens faciliti s´incorporaran en un fitxer informatitzat del que és responsable l´Hotel Bell · Aire. Pot dirigir-se a la nostra adreça per exercitar els drets d´oposició, accés, rectificació i cancel·lació.

Si-us-plau ompli les dades de contacte per continuar amb la seva reserva. Gràcies.

PER A QUALSEVOL CONSULTA NO DUBTIN EN TELEFONAR, ESTEM A LA SEVA DISPOSICIÓ, GRÀCIES. TF: 972-751302

info@hotelbellaire.com